top of page
Image by ThisisEngineering RAEng

Teknologi

Ozon er et av jordens kraftigste desinfiserende stoffer, og skapes ved forskjellige prosesser i naturen.

Ozon skapes ved at oksygen, O2, omdannes til ozon, O3.

Ozon er svært ustabilt og søker tilbake til oksygen.

Prosessen tilbake til oksygen skjer gjennom at ozon angriper alt organisk materiale, herunder mikroorganismer som bakterier og virus, og destruerer disse.

Ozonvann

Ozon har i flere tiår vært benyttet av industrien for å hindre bakterivekst og smittespredning, gjerne i høye konsentrasjoner og forbundet med fare for mennesker.
Ny teknologi lar oss anvende ozon i svært lav konsentrasjon, med høy desinfiseringseffekt, men uten helserisiko.

 

Ørsmå mengder ozon blandes med vann, og vi har fått et hurtigvirkende og effektivt desinfiserings- og rengjøringsmiddel. Ozonvann er harmløst for mennesker og dyr, i motsetning til de fleste kjemikalier vi benytter i denne sammenheng, eksempelvis klor,

som er helseskadelig.

Vi kan si at vi låner litt oksygen fra luften, omdanner dette til ozon, blander ozonet inn i vann, bruker vannet til alle oppgaver vi ønsker, og gir i prosessen oksygenet tilbake.

Enkelt men genialt.

Vi mennesker er naturlig skeptisk til nye løsninger, og vi trenger gjerne litt tid, og ikke minst kunnskap, for å ta nye løsninger og ny teknologi i bruk. 

Ozonvann er, ved hjelp av ny teknologi, en ny løsning for svært viktige oppgaver som renhold og smittevern.

bottom of page