top of page
toomas-tartes-Yizrl9N_eDA-unsplash.jpg

PIONERER MED INNFØRING AV OZONVANN SOM ERSTATNING FOR KJEMIKALIER

iZone AS er pioner i bransjen og er en videreføring av Elektroressurs AS som startet salg og distribusjon av utstyr for produksjon av ozonvann i 2015.

 

Ozonvann er nytt og annerledes, og det har vært en utfordring å få aksept for at det ikke lenger er behov for kjemi og antibak midler , og i tillegg enkelt og ufarlig i bruk. 

Vi har ofte hørt uttalt at det synes “for godt til å være sant”. 

 

Noen nøkkelpersoner i helsevesenet og noen kloke og ansvarsfulle bedriftsledere har imidlertid forstått at det er sant, basert på rene fakta og kunnskap.

Disse har vært med å gå foran og “brøyte vei” og flere har kommet til etter som kunnskapen er blitt spredd.

 

Hotellbransjen med kjedene Thon Hotels og Nordic Choice Hotels har spesielt utmerket seg, samt Sundvolden Hotell og Oslofjord Convention Center. 

Lederne for disse bedriftene forsto at med ozonvann fikk man alt i ett; 

lavere kostnader, kraftig reduksjon i utslipp av miljøgifter og emballasjeavfall, samt vesentlig reduksjon i helseplager for renholderne.

 

Og i sum spares miljøet for store mengder CO2 utslipp gjennom at hele produksjons- og transport prosessen for kjemi og emballasje elimineres   

 

Vi vet at ozonvann i fremtiden skal erstatte de fleste kjemikalier vi bruker til renhold og desinfisering, og vår oppgave er å være en kraftfull pådriver i denne prosessen.

pexels-fauxels-3184611.jpg

INSTALLASJON OG OPPLÆRING

Vi tar oss av installasjon og opplæring i bruk og bruksområder.

Personalet får detaljert innføring i hvordan ozonvann virker og hvorfor det er så effektivt, samt bruk av utstyr og praktisk gjennomgang av aktuelle bruksområder.

bottom of page