top of page

NYE TIDER -
NYE LØSNINGER


Ny teknologi erstatter kjemikalier og antibak - gir enklere renhold, tryggere smittevern og
renere miljø

OZONVANN - Enkel trygghet

  • ingen innkjøp

  • ingen transport

  • ingen emballasje

  • ingen utslipp

  OZONVANN er billigere og bedre

INGEN RESISTENS         RENT MILJØ OG ARBEIDSMILJØ             ØKONOMISK LØNNSOMT               

Vi er stolte av våre kunder. 

Det er bedrifter med kloke og ansvarsfulle ledere som tør å gå foran.

 

De har alle hatt store fordeler av å erstatte kjemikalier med ozonvann:

  • Sparte kostnader

  • Betydelig reduksjon i plastavfall og utslipp av miljøgifter

  • Vesentlig bedret arbeidsmiljø for sine ansatte med reduksjon i helseplager

   I sum sparer våre kunder miljøet for store mengder CO2 utslipp gjennom at                                   hele produksjons- og transport prosessen for kjemi og emballasje elimineres

 

Vi utfordrer deg til å bli en av disse lederne !

Workplaces

Stor suksess i Hotellnæringen

Store deler av hotellnæringen i Norge har nå tatt i bruk Ozonvann som erstatning for kjemikalier i housekeeping og på kjøkken.

Hotellene sparer miljøet for store mengder utslipp og plastavfall, samtidig oppnås vesentlig bedret arbeidsmiljø for renholderne.

Reduserte innkjøp av kjemikalier gir reduserte kostnader. 

Ozonvann er effektivt og hurtigvirkende og sikrer hygienisk trygge forhold for gjestene.

Mange bruksområder

EGENSKAPER

Desinfiserende

Ozon er et av jordens kraftigste naturlige desinfiserende stoffer. Ozonvann er hurtigvirkende og mer effektivt enn noe annet vaskemiddel.

Miljøvennlig

Ozonvann produseres der det skal brukes og skal ikke emballeres og transporteres. Ozonvann etterlater ingen giftige reststoffer i avløp og i natur

Kostnadsbesparende

Kostnader ved innkjøp og drift er i sum lavere sammenliknet med dagens kjemiske alternativer.

Harmløst

Ozonvann er harmløst for mennesker og dyr, og vil eliminere helseplager forbundet med bruk av kjemikalier i renhold. Ozonvann etterlater ingen skadelig stoffer i luften, og behovet for å bruke hansker faller bort.

Referanser

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

Thon Hotel

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

Oslofjord Convention

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

FlexFast Gyms

bottom of page