top of page

Miljø

Den miljømessige gevinsten er formidabel:

Ingen kjente kjemikalier som er i bruk kan sidestilles med ozonvann

  • Ozonvann skal ikke produseres på en fabrikk, og trenger ingen råvarer

  • Ozonvann skal ikke ha emballasje som er produsert på en fabrikk

  • Ozonvann skal ikke transporteres eller mellomlagres

  • Ozonvann skal ikke kjøpes inn – igjen og igjen

  • Ozonvann etterlater ikke emballasje- og plastavfall

  • Ozonvann gir ingen skadelige utslipp – kun rent vann med oksygen

  • iZone-maskinen produseres én gang og transporteres én gang, deretter produserer den så mye ozonvann du ønsker – når du trenger det

jason-briscoe-149767-unsplash.jpg

La oss beholde naturen slik

Bilde1.png

Kjemikaliene og emballasjens reise

Denne lange og energikrevende reisen elimineres ved overgang til Ozonvann

Råstoff må utvinnes

Transporteres til land

Transporteres til prosessering

Produksjon av kjemikalier og

plastemballasje er energikrevende

Transporteres til bruksområdet

Kjemikalier med emballasje

lagres, gjerne flere ganger 

Kjemikalier er engangsprodukter

og etterlater tomme

plastbeholdere

Rester av kjemikalier renner ut

i avløp, tomme plastbeholdere

blir kastet

Asset 1.png
bottom of page